Úvod

Obrázek z tábora

Vážení rodiče,
rádi byste dopřáli svým dětem jedinečný letní tábor? Pojeďte s námi!

Jmenujeme se Táborníci Perun a pořádáme letní tábory pro děti v nádherném prostředí jižních Čech v České Kanadě.


Téma celotáborové hry pro rok 2016: Staré pověsti české

„Tedy poslyšte pověsti dávných časů, poslyšte, co více se dochovalo z temnoty věků, co zůstalo z bájných vypravování předešlých pokolení. Slyšte o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, Bivojovi, Dívčí válce i Horymírovi. Vzpomeňme na Bruncvíkova lva, Legendy o staroměstském orloji, Karlově mostu, pražském Golemovi i na mnohé další”.

Letošní celotáborová hra bude inspirována starými českými pověstmi. Mladí táborníci se ponoří do legend českého národa a vydají se po stopách hrdinských skutků našich předků. Společně znovu prožijí doby veliké slávy této země, stejně jako smutky a zoufalství českého lidu. Svedou nejednu bitvu, budou postaveni před složitá rozhodnutí a setkají se i s kouzly a kletbami starých časů. A možná, pokud prokáží dostatek odvahy a důvtipu, se nakonec i o nich a o jejich činech budou jednou vyprávět zkazky, báje či pověsti.....

Jako každý rok se mohou mladí táborníci těšit na nabitý herní program, četné souboje, výborný kolektiv, spoustu pohybu v přírodě a především neopakovatelnou atmosféru tábora Perun. A i tentokrát máme v rukávu i několik novinek a překvapení :)

„I vydali se z mateřských končin slovanských na dlouhou cestu naši předkové, se svým vůdcem Čechem. Vydali se hledat zemi pustou a divokou, silnou a bohatou. Kde půda odpočívá netknutá rádlem, lidská stopa je vzácná a zvěře hojnost. Do oněch končin, kde se ohromné pralesy černají po horách a rudy i vzácné kovy jsou uzamčeny v hlubinách země. Do země dobré svou hojností a plodností, která čeká jen na dělný lid, jenž by ji zvelebil těžkou, lopotnou prací, svým potem a svou krví. Stejnou krví, kterou poté budou po staletí prolévat jejich potomci v přemnohých bojích, háje svou milovanou vlast i svůj jazyk.”


A zde začíná i tvé dobrodružství, milý táborníku!

Dětský tábor

Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.